Arsip: Proteksi folder ala FolderCustomizer


by reev in Articles more 13 years ago 2202
FolderCustomizer memiliki fitur penguncian folder. Idenya sangat sederhana, yaitu menambahkan CLSID shell folder ke akhir nama folder, diawali dengan dot (titik).
Misalnya saya mempunyai sebuah folder, c:New Folder, kemudian saya ganti namanya dengan MoveFile (’c:\New Folder’, ‘c:\New Folder.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}’); //tanpa spasi.

Yang terjadi? New folder telah berubah menjadi icon my computer. Jika dibuka, isinya adalah drive c:, d:, Control Panel, dsb.

Semoga ada manfaatnya.

Sebagai referensi, berikut daftar CLSID iuntuk shell folder:

.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (= My Computer)
.{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} (= My Documents)
.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D} (= My Network Places)
.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (= Recycle Bin)
.{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} (= Internet Explorer)
.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} (= Control Panel)
.{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153} (= Administrative Tools)
.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046} (= Inbox)
.{D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524152} (= Fonts)
.{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E} (= Network Connections)
.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D} (= Printers and Faxes)
.{7BE9D83C-A729-4D97-b5A7-1B7313C39E0A} (= Programs Folder)
.{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD} (= Scanners and Cameras)
.{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} (= Scheduled Tasks)
.{48E7CAAB-B918-4E58-A94D-505519C795DC} (= Start Menu Folder)
.{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933} (= Temporary Internet Files)
.{BDEADF00-C265-11d0-BCED-00A0C90AB50F} (= Web Folders)
.{6DFD7C5C-2451-11D3-A299-00C04F8EF6AF} (= Folder Options)
.{00020801-0000-0000-C000-000000000046} (= Folder)
.{00021400-0000-0000-C000-000000000046} (= Another Folder)

http://jokorb.wordpress.com
Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools FreeWebSubmission.com SonicRun.com